NLCK har i dag, 16. januar, fått informasjon fra NKK/Disiplinærkomiteen (DK) om hva saken innmeldt til DK gjelder, og har i den forbindelse blitt bedt om å uttale seg om denne.

NLCK vil svare innen gitt frist, men gjør oppmerksom på at videre saksbehandling følger DKs saksbehandlingstider.

NLCK ønsker, i likhet med arrangør og deltagere, en snarlig løsning slik at Høstprøven kan bli godkjent. Samtidig gjør vi oppmerksom på at vi har begrenset mulighet til å påvirke saksgangen utover det å fremme vår vurdering av saken.

Vi ber også om forståelse om at vi ikke kan informere om sakens innhold.