SÅ HÄR SKALL MUNKORGEN PASSA
Oberoende av vilken munkorg som används gäller följande:
Munkorgen skall, utan att knipa eller klämma, sluta tätt intill huvudets kinder, bakre sidor och
nacke (se bild 1).
Munkorgen skall lämna ett mellanrum, på ca ett fingers bredd, mellan korgens främsta sida
och nostryffeln (se bild 1, 2 och 3).
Den understa bakre remmen/tråden skall lämna ett mellanrum till hals/haka på minst två
fingrars bredd. En alternativ lösning som används med engelsk munkorg är att dra
halsremmen direkt genom öglan i bakkanten av korgens undersida, för att vara ännu säkrare
på att hunden kan andas helt obehindrat under loppet (se bild 3 och 4).
Munkorgen måste vara tillräckligt djup, så att den inte hindrar hunden från att fritt öppna
munnen helt vid häftigt andning (se bild 2 och 3).
På munkorgar av australisk modell (med öppen översida) skall tråden/bandet över nosryggen
vara så kort att munkorgens översta framkant inte kan tryckas ner under nostryffelns översida
(se bild 2 och 5).
OBS: Metoden att böja till tråden över nosryggen eller nacken för att få den kortare
rekommenderas inte: lika lätt som den böjs till rätas den ut ifall hunden dyker med hakan
först! Nack- och nosband måste alltså faktiskt kortas av så att munkorgen verkligen passar
den hund som skall bära den