I forbindelse med godkjenningen av «Høstprøven» 24.- 25. september 2016 på Trøgstad, har Norsk Kennel Klubs (NKK) Disiplinærkomité mottatt en sak vedrørende gjennomføringen av prøven.

NKK må derfor avvente videre håndtering av prøven da dette kan påvirke godkjenningen av arrangementet. Dette vil også kunne påvirke deltagernes mulighet til å søke om championat på bakgrunn av resultater fra denne prøven.

Arrangør (LC Østlandet og Norsk Myndeklubb) ble gjort oppmerksom på dette nylig. Arrangør har ikke fått noen indikasjoner på hva saken gjelder. Det eneste vi har fått beskjed om er at behandlingstiden er på minst fire – 4 – uker.

Dette vil også føre til at resultatene til Årets LC-mynde ikke blir offentliggjort før denne saken er behandlet i NKK. Vi vil underrette om sakens utfall så snart det foreligger en tilbakemelding på dette.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.