Fra 1. januar så ble en revidert versjon av FCIs regelverk for lure coursing gjeldende.

I den anledning inviterer vi deg til å komme med spørsmål til regelverket. Er det noen uklarheter, eller noen paragrafer som er utydelige?

Send dine spørmål inn til nlck@lurecoursing.no innen mandag 30. januar. Vi publiserer svarene her på nett i løpet av neste uke.