For å drive med lure coursing må man ha lc-utstyr og en egnet bane. Utstyret koster ganske mye, og er “forbruksvarer” med begrenset levetid. Man tager…: 1 bane 1 LC-maskin 8+ trinser 1 line 2 batterier 2-3 plaststrimler, plastposer, e.l. ….og blander dem sammen på følgende måte: Banen, som bør være ca 30 mål +/-, er […]

Read More →