Styrene i NMK og NGK har godkjent følgende mandat for NLCK: Mandat.