Viktig informasjon vedr. Høstprøven 2019

Følgende e-post har blitt sendt til alle deltakere.


Kjære deltakere,

Som dere sikkert har fått med dere står vi overfor en ekstraordinær
situasjon med tanke på sykdomsutbruddet blant hunder i Norge den seneste
tiden.

NMK LC avd. Østlandet avventer avgjørelse i forbindelse med avholdelsen
av Høstprøven til NKKs hovedstyre har hatt møte førstkommende mandag,
16. september. Vi holder oss løpende oppdatert på ny informasjon fra
NKK, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Alternativene vi står overfor er a) å avlyse prøven, eller b) å utsette
prøven. Før vi evt. velger alternativ b, må vi kartlegge hvilke dommere,
funksjonærer og frivillige som har mulighet til å stille opp på en evt.
ny dato og finne nye personer til å hjelpe til ved behov, slik at prøven
kan avholdes på en forsvarlig måte. Prøveplass (Mansrud Gård) og plan
b-prøveplass (Sørum) er i orden for en evt. utsatt prøve. Ved
utsettelse, må vi også innhente godkjenning fra NKK og FCI/CdL.

Dersom prøven avlyses, vil vi betale tilbake så mye som mulig av
påmeldingsavgiftene (minus evt. utgifter i forbindelse med prøven og
adm.gebyr på 40 kr). Vi ber om forståelse for at dette evt. kan ta litt
tid da vi ikke har noe system som automatisk kan overføre penger tilbake
til deltakerne.

Dersom prøven avholdes som planlagt 21-22. september, vil katalog og PM
sendes ut i løpet av mandag eller tirsdag. Endelig påmeldingsstatistikk
legges ved i denne e-posten. På grunn av den uavklarte situasjonen, er
ikke raserekkefølgen fastsatt ennå, da denne vil være avhengig av
«funksjonærkabalen». Vi er meget fornøyde med påmeldingstallene, og
håper selvsagt på at prøven kan avholdes som planlagt.

Vi beklager det inntrufne, og håper dere har forståelse for at
situasjonen vedr. Høstprøven for øyeblikket er uavklart.

Ta kontakt dersom dere har noen spørsmål.

På vegne av NMK LC avd. Østlandet,
Simon Hansen

Se påmeldingsstatistikken nedenfor. Klikk på bildet for høyere oppløsning.