Kjære deltakere,

På grunn av sykdomsutbruddet nevnt i tidligere sendt e-post har NMK LC avd. Østlandet besluttet å avlyse den internasjonale LC-prøve, Høstprøven 21-22.09.2019.

NKKs hovedstyre hadde møte i går, hvor følgende ble vedtatt:

«76– Alvorlig sykdom hos hund i Norge
Hovedstyret vedtok å opprettholde HS-vedtak 75 om innstilling av terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. (…)»

Mer informasjon om saken kan dere finne her: https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-hos-hunder-ukjent-arsak-article159244-985.html

Vi har sett på mulighetene for å utsette LC-prøven, men har konkludert med at det ikke er forsvarlig pga. brist på funksjonærer og dommere ved en utsatt prøve.

Vi kommer til å sette igang prosessen med å tilbakebetale påmeldingsavgiftene (minus et adm.gebyr på kr. 40) omgående. Vi ber om forståelse for at dette kan ta litt tid. Vi ber våre utenlandske deltakere om å sende IBAN-nummer og SWIFT-adresse til Ann Kristin Børsum på lurecoursing.avd.ostlandet@gmail.com.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

NMK LC avd. Østlandet