LC avd Østlandet arr. trening i Rakkestad søndag 28.05 kl. 11.00
Lisensutstedere Lisbeth Roos/Jeanette Eggan, pilot Roger Furuseth
Treningsansvarlig Ann Kristin Børsum
Mer info på LC avd. Østlandet sin FB side.