Hei hele LC-Norge!

Vi er godt inn i mai måned, som alle vet er generalforsamlingene i NMK og NGK for lengst avholdt, og det nye NLCK er på plass. Hvem som innehar hvilke verv kan dere lese på hjemmesiden vår; www.lurecoursing.no

Nytt av året er en observatør i NLCK fra den nystartede Norsk Whippetklubb, og vi ønsker Per Haakon Vestby velkommen i NLCK. Som observatør følger han oss i våre møter og diskusjoner, med rett til å uttale seg, men har ikke stemmerett. Han har allerede kommet med positive ideer og innspill, noe vi selvfølgelig tar med oss videre.

Det har over tid vært en del støy i miljøet, og dette har ført til en del negativitet som ikke gagner sporten. Enkelte oppgaver har blitt nedprioritert og andre er ikke fullført, noe vi ønsker å gjøre noe med. Vi er i full gang med å utarbeide diverse instrukser og planer, som for eksempel etablering av treningslag, utdanningsplan og en revidering av det nasjonale regelverket. Vi forstår at LC-folket gjerne vil at ting skal skjesnarest mulig, men ber om forståelse for at ting tar tid. Det er mye for oss å ta tak i akkurat nå. Vi vil like vel bestrebe oss på å fullføre det meste så snart som mulig, slik at vi kan få drive med det alle er mest interessert i, selve lure coursingen.

Vår prioritet fremover vil være å få det formelle på plass så snart vi kan, for deretter å kunne iverksette dette. Planen er at revidert regelverk skal tre i kraft fra 01.01.18. Enn så lenge er det eksisterende regelverk som er gjeldende.

Vedrørende utdanning av nytt personell må vi ha en utdanningsplan på plass før vi kan starte nye utdanninger.  Når ny utdanningsplan er ferdig og godkjent av de ansvarlige klubbene, vil den bli publisert. Søknader om ønsket utdanning vil da bli ønsket velkommen og behandlet.

Det er NLCKs opppgave primært å legge til rette for treninger og prøver, men ikke som arrangør. Det er per i dag begrensede ressurser til rådighet til å arrangere prøver og treninger, men enkelte treningslag er i gang med treninger. Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å legge til rette for flest mulig treninger, og at disse blir avholdt iht gjeldende regelverk/bestemmelser.