Regelverket som ble innført 1.1.2019 er reversert.Det vil dermed bli en ny prosess rundt nytt regelverk, og NLCK kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger.

Dette betyr i praksis at prøver og andre LC-arrangementer som gjennomføres skal gå etter gammelt regelverk.

Se forøvrig referat fra Sporshundkomitéen sitt møte 29.01.2019 sak 11 for mer informasjon.