Vi er klar over at det har sneket seg inn en feil angående reglene for certifikat for whippet og italiensk mynde i nasjonal klasse. Dette er en redigeringsfeil og ikke en intensjon om at regelverket skal endres. Feilen ble dessverre ikke oppdaget av noen av partene i høringen, men det er satt i gang prosess for å korrigere dette.

Vi kan dessverre ikke si noe på dette tidspunkt om og når feilen blir rettet opp, men vi vil holde alle løpende oppdatert gjennom får Facebook-side og lurecoursing.no.