Påmelding til årets EM i lure coursing er åpen. Skjemaet finner du her. Fristen for å melde seg på er 10. mai. 

NKK støtter i år påmeldingsavgift på 35 euro (max 20 hunder) samt en viss sum per ekvipasje. Denne summen er avhengig av antall påmeldte det blir på landslaget. Mer informasjon om dette kommer når fristen er utløpt.

Kvalifikasjonskrav:

  • Hvert land kan stille med maksimalt 6 hunder per rase og kjønn, altså maksimalt 12 hunder av samme rase.
  • Er det færre enn 6 hunder pr. rase og kjønn som det ønskes deltagelse for, kan alle delta hvis hunden har oppnådd minst 67 poeng som sluttresultat på minst to offisielle prøve i 2016. Hunder som ikke har deltatt på offisielle prøver i 2016 kan bli tatt ut til å delta dersom de i 2017 innen påmeldingsfristens utløp har oppnådd lovende resultater på minst to offisielle prøver. Det er NLCK som tar ut disse hundene etter skjønn
  • Dersom det skulle være flere enn 6 hunder pr. rase og kjønn det ønskes deltagelse for, får i utgangspunktet de hundene som ligger best an på årsbestelisten for 2016 delta, såfremt kravet i punktet ovenfor og i punktene nedenfor er oppfylt. Hunder som ikke har deltatt på offisielle prøver i 2016 kan bli tatt ut til å delta på bekostning av hunder som i henhold til årsbestelisten for 2016 er berettiget deltagelse, dersom de i 2017 innen påmeldingsfristens utløp har oppnådd meget lovende resultater på offisiell(e) prøv(er). Det er NLCK som tar ut disse hundene etter skjønn.
  • Hunder som har blitt diskvalifisert på én av de to siste prøvene før påmeldingsfristens utløp, får ikke delta. Hunder som i tidsrommet fra påmeldingsfristens utløp til konkurransedagen har blitt diskvalifisert i henhold til ett eller flere punkter i regelverket, vil bli strøket fra deltakerlisten. Plassen vil da gå til den neste kvalifiserte hunden på søknadslisten. Får hunden 0 poeng på en av de nevnte prøvene er dette ikke en diskvalifisering.

Nytt av året er at det blir arrangert egne klasser for whippet og italiensk mynde som er over max høyde. Se FCIs regelverk:

Det er hver enkelt deltagers ansvar å gjøre seg kjent med FCIs regelverk. 

Påmeldingen til EM må formelt skje samlet fra NKK. Lagleder sender endelige påmeldingsblanketter til NKK som så sender offisiell påmelding til arrangøren.