NLCK har blitt orientert om at disiplinærsaken i forbindelse med Høstprøven 2016 er ferdigbehandlet. Ferdigstillingen av Høstprøven følges nå opp av NKK, som i løpet av kort tid vil utstede faktura for aktivitetsavgiften. Denne vil vi selvfølgelig betale så fort vi mottar den. Vi forventer at den endelige godkjenningen av prøven vil finne sted kort tid etter årets vårprøve.