5.5.2018 ble det vedtatt å restrukturere måten lisensieringen av en aktiv LC-hund foretas. I dag så betales det for lisensbok i tillegg til at det betales for årlig lisens. Dette medfører mye unødvendig administrasjonsarbeid, derfor ønsker NLCK å gjøre denne prosessen enklere for alle parter. Heretter vil man når hunden oppnår sin lisens få utstedt en lisensbok med gyldig lisens for den perioden hunden jfr regelverket kan delta på prøver, og man betaler en engangssum for lisensboken; kr 750. Med andre ord faller de årlige lisensmerkene som må kjøpes hvert år nå bort.

I en overgangsperiode vil det produseres ett eget merke for de hundene som allerede innehar aktiv lisens. For hunder under 4 år vil dette merket koste kr 250 og hunder over 4 år vil dette koste kr 150. Hundene er dermed med dette merket i sin lisensbok å regne som lisensiert frem til de ikke lengre kan delta pga alder.

I dag så har også NLCK inntekter fra lisensløp som skal dekke blant annet produksjon av lisensmerker. Denne inntektskomponenten vil opphøre fra NLCK sin side. Treningslagene står fritt til å prissette lisensløp for å dekke sine utgifter, men det oppfordres fra NLCK sin side til at alle som deltar behandles likt uansett klubbtilhørlighet.