Det internasjonale lure coursing regelverket er under revisjon og ny utgave er forventet forelagt FCI 1.1.2022. CDL åpner derfor for innspill til arbeidsgruppen som skal jobbe med regelverket.

Eventuelle innspill må sendes til nlck@lurecoursing.no innen 30.11.2018.