Oppdatert høydemålingsskjema, i tråd med det reviderte internasjonale LC-regelverket kan lastes ned her

For ytterligere presisering av regelverket, se FCIs regelverk for lure coursing: https://lurecoursing.no/wp-content/uploads/2017/02/LEV-REG-en.pdf

Høydemåling av italiensk mynde og whippet omtales i pkt. 1.5, side 7-9.