Kjære deltakere,
 
Kulturminister Abid Raja bekrefter i dag at alle kultur- og idrettsarrangement er forbudt fram til 15. juni på grunn av koronaviruset. NMK LC avd. Østlandet ser seg derfor dessverre nødt til å avlyse Vårprøven 26.04.2020.

Vi håper nå at Høstprøven vil kunne gå som planlagt, og velger å bruke vår energi på å gjennomføre denne på best mulig måte i stedet for å utsette Vårprøven da situasjonen er så uavklart.

 
Vi kommer til å sette i gang prosessen med å tilbakebetale påmeldingsavgiftene (minus et adm. gebyr på kr. 40). Vi ber om forståelse for at dette kan ta litt tid da vi ikke har noe system som automatisk kan overføre penger tilbake til våre deltakere. Vi ber våre utenlandske deltakere om vennligst å sende IBAN-nummer og SWIFT-adresse til Ann Kristin Børsum på lurecoursing.avd.ostlandet@gmail.com.
Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

På vegne av NMK LC avd. Østlandet
Simon Hansen