Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag v/ LC Utvalget inviterer til Nasjonal Lure Coursing prøve i Trøndelag

Arrangør: NMK avd. Trøndelag v/ LC utvalget

Prøvetype/trial type: Nasjonal/National

Prøveplass/place: Sona Camping, Stjørdal – kan bli endret, dette vil bli publisert umiddelbart

Dommere/judges: Katrin Raie (Estonia) & Geir Hammer (Norway)
Dato/date: 29. september 2018

Påmeldingsfrist/entry deadline: 02.09.2018

Alle raser går lørdag – tak på 80 hunder

Påmeldingsavgift:
Kr 350 – (NYTT: f.o.m. 3.hund med samme eier: 1/2 pris, trekk rabatten selv) – betales til kontonummer 4358 16 05049 / BIC/SWIFT: KLBUNO21xxx / IBAN: NO97 4358 16 05049
(Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag, v/Mona Riberg, Bambergvegen 20 C, 7603 Levanger) og merkes med hundens rase + reg.nr samtidig med påmelding.

Entry fee:
NOK 350 (for payments from non-Norwegian banks an additional NOK 50 is charged to cover transfer fees – so entry is a total of 400 NOK ) BIC/SWIFT: KLBUNO21xxx / IBAN: NO97 4358 16 05049 entry marked with breed & registration number.
Bank address: Norsk Myndeklubb avd. Trøndelag, v/ Mona Riberg, Bambergveien 20 C, 7603 Levanger

Link til påmelding / Online entry: LENKE/LINK

Påmelding /Entry: 07.08.2018 – 02.09.2018

På prøven konkurreres det om:
CERTIFIKAT: Samtlige raser i gruppe 10, samt faraohund, etnahund, podenco-rasene og podengo-rasene i gruppe 5.

Øvrig informasjon:

– Norske hunder må ha gyldig lisensmerke for 2018

– Lisensmerke for 2018 kan kjøpes på plass (kr 100).

– Utenlandske deltagere skal levere kopi av stamtavlen ved påmelding/innsjekk.

Mail: lctrening@gmail.com

– Løpetisper har ikke adgang til prøveområdet.

– Start skjer med dunk i ryggen, og skjult “lure”. Hunden skal ha egen løpsmaske og startdekken. Løpsmasken skal være på så lenge hunden befinner seg på banen.

– Løs hund på prøveplassen kan medføre advarsel, bortvisning, eller bot på NOK 500

– Innreise til Norge med hund:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/reise_med_og_innforsel_av_hund_katt_og_ilder_til_norge/

NKKs regler og anvisninger er gjeldende, også vaksinasjon. Eier av norskregistrerte hunder må inne ha medlemskap i NKK eller samarbeidende klubb. Eier av deltagende hund fra andre land må inneha medlemskap i tilsvarende klubb. NMK avd Trøndelag (NMK/NGK) forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med kort varsel om været eller andre omstendigheter gjør det umulig å gjennomføre arrangementet. Følg med på nettsidene www.lurecoursing.no.

Alle deltagere er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regelverk for lure coursing og antidoping.

Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet dersom forholdene skulle tilsi det, jf. regelverket for lure coursing.

Spørsmål/questions: lctrening@gmail.com

Vi trenger folk til å hjelpe til på prøven!

Kan du stille opp? Ta kontakt med Randi Juliussen på randiju79@hotmail.com