Velkommen til Høstprøven 21-22. september 2019!

Welcome to CACIL-coursing Sept. 21-22 2019!

Arrangør: NMK/LC avd. Østlandet

Prøvetype/trial type: Internasjonal/International CACIL-coursing

Prøveplass/place: Mansrud Gård, Trøgstad

Dommere/judges: Daria Kim (Serbia) & Geir Hammer (Norway)

Dato/date: 21-22. september 2019

NB: Ingen påmeldingsgrense /No max. entry limit

 

Midlertidig rasefordeling/preliminary distribution of breeds*:

Saturday 21/9: Whippet NAT males, Whippet NAT females, Whippet INT males, Whippet INT females

Sunday 22/9: Øvrige raser/klasser / All the other breeds/classes

* Med forbehold om endringer avhengig av påmeldingstall / subject to changes based on entry numbers

 

Påmeldingsfrist/entry deadline: 21.08.2019

Påmeldingen åpner 24.07.2019 ca kl.11.00 / The entry will open on July 24th 2019 at app. 11.00 am (www.lurecoursing.no). Se link nedenfor/ See link below.

Påmeldingsavgift/entry fee: 350 kr per hund. (Flerhundsrabatt: F.o.m. 3.hund med samme eier: 1/2 pris)

 • Påmeldingsavgift: (NB! Påmeldingen er bindende!)
  • Kr 350 per hund (f.o.m. 3.hund med samme eier: 1/2 pris, trekk rabatten selv) – betales til kontonummer 1503 79 67618 og merkes med hundens rase + reg.nr samtidig med påmelding.
  • Betaling via VIPPS: Benytt kode 36238 (NMK-Lure Coursing). Merkes med hundens rase + reg.nr
 • Entry fee: (Please note that the entry registration is binding!)
  • NOK 400 (for payments from non-Norwegian banks an additional NOK 50 is charged to cover transfer fees) –  to IBAN NO1315037967618 – BIC: DNBANOKKXXX 
  • Discount: 3rd dog (and additional dogs) with the same owner: 1/2 entry fee (draw the discount yourself when transferring the money)
 • Bank address: Norsk Myndeklubb, v/ Havold-Stene, Ulriksborgveien 3, N-1533 Moss

Påmeldings- og betalingsfrist 21.08.2019
Ved for sen betaling tilkommer et gebyr på 50% av påmeldingsavgiften. Påmeldingsavgiften refunderes kun ved ikke godkjent påmelding.

Entry and payment deadline: August 21st 2019
If the payment is not made within the deadline, an additional fee of 50% of the entry fee must be paid. Entry fee is non-refundable unless the entry is not accepted.

På prøven konkurreres det om:

CERTIFIKAT: Samtlige raser i gruppe 10, samt faraohund, etnahund, podenco-rasene og podengo-rasene i gruppe 5.

CACIL: Samtlige raser i gruppe 10

 

Øvrig informasjon:

– Norske hunder må ha gyldig lisensmerke

– Lisensmerker kan kjøpes på plass

– Utenlandske deltagere skal levere kopi av stamtavlen ved påmelding/innsjekk.

Mail: lurecoursing.avd.ostlandet@gmail.com.

– Løpetisper har ikke adgang til prøveområdet.

– Start skjer med dunk i ryggen, og skjult “lure”. Hunden skal ha egen løpsmaske og

startdekken. Løpsmasken skal være på så lenge hunden befinner seg på banen.

– Løs hund på prøveplassen kan medføre advarsel, bortvisning, eller bot på NOK 500

– Innreise til Norge med hund: Lenke

NKKs regler og anvisninger er gjeldende, også vaksinasjon. Eier av norskregistrerte hunder må inne ha medlemskap i NKK eller samarbeidende klubb. Eier av deltagende hund fra andre land må inneha medlemskap i tilsvarende klubb. NLCK avd. Østlandet (NMK/NGK) forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med kort varsel om været eller andre omstendigheter gjør det umulig å gjennomføre arrangementet. Følg med på nettsidene www.lurecoursing.no. Reservasjon for ev. dommerendring.

Alle deltagere er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regelverk for lure coursing og antidoping. LENKE

Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet dersom forholdene skulle tilsi det, jf. regelverket for lure coursing.

Spørsmål vedr. påmelding/inquiries regarding entries: Simon Hansen simon@lurecoursing.no.

Øvrige spørsmål/all other inquiries: Ann Kristin Børsum lurecoursing.avd.ostlandet@gmail.com

Vi trenger folk til å hjelpe til på prøven! Kan du stille opp? Ta kontakt med Ann Kristin Børsum på lurecoursing.avd.ostlandet@gmail.com.  

Hjertelig velkommen! ?

Påmeldingsskjema / Online entry form: LINK