Da det har florert ubekreftet informasjon som ikke stemmer rundt det nye regelverket som er under utarbeidelse, har vi på linje med de andre nasjonale organisasjonene blitt bedt av CDL  å presisere. Vedlagt følger informasjon fra CDL.

1) Tidsaspektet rundt utarbeidelse og iverksettelse av det nye regelverket:
Det nye regelverket er fremdeles under utarbeidelse. En del forslag fra de enkelte landende ble diskutert og stemt over på møtet i Estland. Den nåværende statusen er at 8 av 16 steg i prosessen ansees for å være ferdig. Arbeidgruppa jobber med nytt utkast som ventes ferdig gjennomlesning av CDL delegater januar 2020. Man har da inntil slutten av februar å melde ønskede endringer, og det bearbeidede forslaget ferdigstilles av arbeidsgruppa i CDL i mars og april.

I Ungarn i forbindelse med CDL møte vil forslaget til regelverk stemmes over, og deretter sendes dette til FCI for godkjenning og trer så i kraft fra 1.1.2022.

2) Det korrekte forslaget vedrørende høydeklasser for whippet og italiensk mynde er som følger:

  1. Whippet tispe internasjonal klasse – maks høyde 49cm
  2. Whippet hannhund internasjonal klasse – maks høyde 53cm
  3. Whippet tispe sprinter/nasjonal klasse – 49-52cm
  4. Whippet hannhund sprinter/nasjonal klasse – 53-56cm
  5. Italiensk mynde internasjonal klasse – 38cm
  6. Italiensk mynde sprinter/nasjonal klasse – 41cm

Hundene i internasjonal klasse konkurrerer om CACIL og kan delta på internasjonale mesterskap.

Whippet og italiensk mynde som faller under sprinter/nasjonal klasse konkurrerer som de gjør i dag, men en gang i fremtiden vil denne klassen fjernes fra FCI eventer som EM og VM. Dato for dette er enda ikke bestemt.

Alle høydemål vil være absolutte, det legges ikke inn en cm i slingringsmonn slik det gjøres nå i dag.