Vi ønsker å presisere at det for hunder med lisensbok som fyller 4 år eller er eldre i løpet av inneværende sesong (født senest 31.12.2015) betales kr 150 for lisensmerke, mens det for de som har lisensbok men er yngre en dette betales kr 250.

Har ikke hunden lisens og må få utstedt ny lisensbok som inkluderer gyldig lisens i hele hundens aktive periode, så koster denne kr 750 uansett hundens alder.