Vi ønsker å minne alle utøvere på at man er pliktig til å følge NKKs antidopingreglement. Dette gjelder for alle aktiviteter under NKK og man er selv ansvarlig for å sette seg inn i dette. Det er mye som regnes som doping selv om det ikke er medikamenter. Eksempelvis kiropraktikk, laser, smertestillende, varmekremer (alle typer) og lignende. Alle midler som kan ha prestasjonsfremmende effekt er forbudt.

Husk å sjekke karenstid på behandlingen du bruker på din hund, de fleste medisiner faller ofte under dopingregelverket. I noen tilfeller kan du søke NKK om dispensasjon.

Regelverket finner du her.