Arrangør: LC avd. Østlandet

Prøvetype/trial type: Nasjonal/National

Prøveplass/place: Mansrud gård, Trøgstad (Adresse: Riiserveien 82, 1860 Trøgstad)

GPS-koordinater 59.608652,11.319866

Dommere/judges: Ingrid Ekholm-Ydreborg (Sverige) og Slavomira Bozikova (Slovakia)

Dato/date: 21-22.april 2018

Påmeldingsfrist/entry deadline: 21.03.2018

Påmeldingen åpner 10.03.2018 kl.18.00 / The entry will open on March 10th 2018 at 18.00 (www.lurecoursing.no).

Påmeldingsskjema publiseres på www.lurecoursing.no og LC avd. Østlandets FB-side.

Påmeldingsavgift/entry fee: 350 kr per hund. (NYTT I ÅR: F.o.m. 3.hund med samme eier: 1/2 pris)

 • Påmeldingsavgift: (NB! Påmeldingen er bindende!)

  • Kr 350 per hund (f.o.m. 3.hund med samme eier: 1/2 pris, trekk rabatten selv) – betales til kontonummer 1503 79 67618 og merkes med hundens rase + reg.nr samtidig med påmelding.
  • Betaling via VIPPS: Benytt kode 36238 (NMK-Lure Coursing). Merkes med hundens rase + reg.nr
 • Entry fee: (Please note that the entry registration is binding!)

  • NOK 400 (for payments from non-Norwegian banks an additional NOK 50 is charged to cover transfer fees) –  to IBAN NO1315037967618 – BIC: DNBANOKKXXX 
  • Discount: 3rd dog (and additional dogs) with the same owner: 1/2 entry fee (draw the discount yourself when transferring the money)
 • Bank address: Norsk Myndeklubb, v/ Havold-Stene, Ulriksborgveien 3, N-1533 Moss

Påmeldings- og betalingsfrist 21.03.2018
Ved for sen betaling tilkommer et gebyr på 50% av påmeldingsavgiften. Påmeldingsavgiften refunderes kun ved ikke godkjent påmelding.

Entry and payment deadline: March 21st 2018
If the payment is not made within the deadline, an additional fee of 50% of the entry fee must be paid. Entry fee is non-refundable unless the entry is not accepted.

 

Max. 90 hunder per dag (+ 10 reserveplasser)/Max. 90 dogs per day (+10 reserve entries). Førstemann-til-mølla prinsippet gjelder/first come, first served

 

Preliminær rasefordeling / distribution of breeds (subject to change pending entry numbers):

Lørdag/Saturday 2018-04-21: Øvrige raser/Remaining breeds

Søndag/Sunday 2018-04-22: Whippet, Greyhound & Italian Greyhound

 

På prøven konkurreres det om:
CERTIFIKAT: Samtlige raser i gruppe 10, samt faraohund, etnahund, podenco-rasene og podengo-rasene i gruppe 5.

 

Øvrig informasjon:
– Norske hunder må ha gyldig lisensmerke for 2018
– Lisensmerke for 2018 kan kjøpes på plass (kr 100).
– Utenlandske deltagere skal levere kopi av stamtavlen ved påmelding/innsjekk.
Mail: lurecoursing.avd.ostlandet@gmail.com.
– Løpetisper har ikke adgang til prøveområdet.
– Start skjer med dunk i ryggen, og skjult “lure”. Hunden skal ha egen løpsmaske og
startdekken. Løpsmasken skal være på så lenge hunden befinner seg på banen.
– Løs hund på prøveplassen kan medføre advarsel, bortvisning, eller bot på NOK 500
– Innreise til Norge med hund:
NKKs regler og anvisninger er gjeldende, også vaksinasjon. Eier av norskregistrerte hunder
må inne ha medlemskap i NKK eller samarbeidende klubb. Eier av deltagende hund fra andre
land må inneha medlemskap i tilsvarende klubb. NLCK avd. Østlandet (NMK/NGK) forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen med kort varsel om været eller andre omstendigheter gjør det umulig å gjennomføre arrangementet. Følg med på nettsidene www.lurecoursing.no.
Alle deltagere er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regelverk for lure coursing og antidoping.
Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet dersom forholdene skulle tilsi det, jf. regelverket for lure coursing.

Arrangementet sponses av Royal Canin og V&H-produsenten Magne Østby.

Spørsmål/questions: lurecoursing.avd.ostlandet@gmail.com

Vi trenger folk til å hjelpe til på prøven!

Kan du stille opp? Ta kontakt med Ann Kristin Børsum på ake.borsum@gmail.com eller Simon Hansen på simon@lurecoursing.no.

 

Lenke til påmeldingsskjema: https://goo.gl/forms/U4AkNtPdGV1ZIXR92

Link to the entry form: https://goo.gl/forms/U4AkNtPdGV1ZIXR92