God stemning på prøvedagen

God stemning på prøvedagen

Påmelding
I forkant av LC-prøver annonseres informasjon om prøven og hvordan man melder seg på. Denne informasjonen kalles en PM. Påmelding og betaling må skje innen et visst tidsrom før prøven.

Prøven går over en eller to dager, avhengig av hvor mange hunder som er påmeldt.

Internasjonal eller nasjonal lc-prøve?
I Norge arrangerer vi fire lc-prøver i året: En nasjonal (vår) og tre internasjonale (vår og høst). Når vi arrangerer nasjonale prøver er det NKKs regelverk for lc-prøver som gjelder. Her deler vi ut cert som kvalifiserer til norsk lure coursing-championat (NLCCH). På internasjonale lc-prøver er det FCIs regelverk som gjelder. Her deler vi ut CACIL i tillegg til cert. CACIL kvalifiserer mot internasjonal lc-championat (INT LCCH). Alle som deltar på en prøve er forpliktet til å sette seg inn i det gjeldende regelverket.

På morgenen
Folk har ulike preferanser for når hundene deres får mat og drikke i forkant av et løp. En tommelfingerregel er at hunden ikke bør spise 4 timer før/etter løp. Luft hunden godt, og sjekk poter og klør etter sprekker, rifter eller sår. Se også om hunden går normalt og bruker lik vekt på alle beina. Er hunden halt skal den ikke delta på prøven. Tisper som har løpetid får ikke være på prøveområdet.

Sjekk værvarselet før du drar hjemmefra, og pakk bilen med alt du kan trenge for å holde deg selv og hunden din varm nok, tørr nok eller kjølig nok. Husk å ta med vannskål til hunden.

På prøven du ha med ID-papirer/pass, vaksinasjonsattester og lisensbok med gyldig lisensmerke. Uten dette får du ikke starte hunden.

Andre ting du bør ha med, avhengig av vær og andre forhold:

  • Vannskål og vann
  • Munnkurv og evt løpsdekken
  • Hundekobbel og halsbånd som er lett å ta av
  • Varmedekken/regndekken
  • Campingstol og annet ustyr
  • Førstehjelpsskrin og potesokker
  • Hundeposer
  • Evt solreflekterende materiale til å ha over bilvinduene

Oppmøte
Det er viktig å være på plass i god tid før prøven begynner. Det tar tid å kjøre seg vill, finne veien igjen, parkere bilen, finne sekretariatet for å levere inn lisensboka, rigge seg til med campingstol og diverse utstyr, løpe tilbake til bilen og hente munnkurven man glemte der, og ikke minst å gå hunden varm før første løp. Det er bedre å være altfor tidlig på plass (og få god parkeringsplass og strålende utsikt mot banen fra campingstolen) enn å komme heseblesende med hund, campingstol, munnkurv, løpsvest og lisensbok fem minutter før innsjekkingen stenger. Er det en internasjonal prøve skal hunden også besiktiges av veterinær før begge omgangene.

På prøveplassen
Det som tar mest tid på prøveplassen, er venting. At tålmodighet er en dyd gjelder dobbelt på LC-prøver, spesielt hvis det er mange påmeldte hunder. Sørg for at både du og hunden er kledt og utstyrt etter værforholdene, og sørg for at du vet når det er deres tur. Vær klar ved banen i god tid før hunden din skal løpe, for det er ingen som venter på dere om dere er for sene. Sørg også for at hunden ikke ser banen fra der dere står, for noen hunder kan faktisk huske hvor de har sett andre hunder løpe. Hvis hunden venter i bilen, så sørg for at den ikke ser banen derfra heller.

Og husk: Hold i hunden! Ha på et solid kobbel og halsbånd som hunden ikke kan komme seg løs av, og bind aldri hunden fast og gå fra den! Slipp heller ikke hunden løs når du lufter den på eller nær prøveplassen, uansett hvor lydig den er. Du kan bli bøtelagt eller bortvist hvis hunden din kommer seg løs eller hvis du lufter hunden uten kobbel.

Deltakere og tilskuere får ikke oppholde seg på banen, og må heller ikke plassere seg sånn at de kan distrahere banemannskapet eller hundene.

Løpene
Det avholdes to løpsrunder på prøven, og banen er normalt mellom 700-1000 meter og kan være alt fra helt flat til ganske kupert. Før begge omgangene på internasjonale prøver må alle hundene sjekkes av veterinær, men det er likevel eieren som er ansvarlig for at hunden ikke løper hvis dens helse eller kondisjon ikke er bra nok. Hvis du mener forholdene ikke er de beste for hunden din, bør du trekke den fra konkurransen.

Både før og etter løpene bør hundene varmes opp og «gåes ned». Oppvarming er viktig for å få pulsen opp og sirkulasjonen i gang i musklene og leddene, og det er like viktig at hunden blir gått ned etter løpet for å få pulsen jevnt ned og unngå melkesyreoppsamling i musklene.

I første omgang løper hunden din mot en konkurrent som er tilfeldig utvalgt ved «loddtrekning». I omgang to løper hundene mot hverandre etter poengresultatene fra første omgang. Dommerne, som står på ulike steder på banen, bedømmer hundenes løp etter fem kriterier: bevegelighet, fart, utholdenhet, entusiasme og jaktevne. Hundenes sluttpoengsum er et gjennomsnitt av poengene oppnådd på begge rundene.

Prisutdeling
Etter at begge løpsrundene er over, blir poengsummene regnet ut i sekretariatet. På nasjonale prøver deler vi ut cert som kvalifiserer til norsk lure coursing-championat (NLCCH) til de beste hundene i hver rase. Ved internasjonale prøver deles det i tillegg ut CACIL som kvalifiserer til internasjonalt lc-championat.

Spørsmål underveis
Hvis det er noe du lurer på underveis, er sekretariatet et godt utgangspunkt for å finne ut av det. Du kan eventuelt henvende deg til den personen som er prøveleder. Eventuelle klager skal rettes til prøvelederen eller NKKs representant. Klagene må være begrunnet i FCIs og NKKs regelverk.

Viktig: Alle som skal melde på til lc-prøver må sette seg inn i regelverk for lure coursing før man deltar.