Foto: LC-Avd. Østlandet

Foto: LC-Avd. Østlandet

Lure coursing (LC) er en form for hundesport, der hundene jakter på en falsk hare (lokkehare).

FORMÅL: Å bidra til at hundene skal kunne opprettholde sin opprinnelige karakter og utseende, og være et mål på deres naturlige jaktegenskaper, deres evne til effektivt å utnytte sin opprinnelige kapasitet for hurtighet og smidighet, samt legge ned et bytte. Dette skal ikke gå ut over myndens sosiale oppførsel i kontakt med andre hunder og mennesker. (NKKs regelverk for lure coursing)

Lure coursing (LC) er en bruksprøve for alle raser tilhørende gruppe 10, samt faraohund, etnahund, podenco og podengo rasene i gruppe 5. Hunden må ha gyldig offisiell lure coursing-lisens utstedt i samsvar med FCIs regler for å delta på offisiell prøve.

Sporten tar utgangspunkt i ekte jakt på hare, men siden denne formen for jakt er forbudt, er lokkeharen en bra erstatter. En plastpose, fille el.l. knytes fast i enden av en lang line, som i sin tur strekkes i et mønster av mer eller mindre krappe svinger (gjennom trinser) rundt en bane av gress. Lokkeharen trekkes så rundt banen av en motor som styres av en pilot, mens hundene jakter på lokkeharen. Sporten er i stor grad knyttet til mynderasene og deres naturlige jakt- og løpstrang. Hundene jakter rasevis i par, og får individuelle poeng etter gitte regler og retningslinjer. Delmomentene som bedømmes er hundenes bevegelighet, fart, utholdenhet, entusiasme og jaktevne.

LC må ikke forveksles med racing/hundeveddeløp. Organisert spill på hundene er ikke tillatt.

LC-treninger er i utgangspunktet forbeholdt de rasene som kan delta på LC-prøver. Ønsker raseklubber o.l å teste LC kan vi være behjelpelige med å arrangere trening/demonstrasjon på forespørsel.

Hvor gamle må de være?

En hund kan begynne på sine lisensløp tidligst to måneder før den kan delta på offisiell prøve (whippet og mindre raser 13 mnd / øvrige raser 15 mnd). Hunden kan delta på lc-prøver til og med det året den fyller 8 år.

Hva trenger jeg av utstyr?

Du trenger først og fremst en løpsmaske av en type som ikke hindrer hunden i å puste eller hindrer sikten. Det lønner seg også å ha egne startdekken i de fargene som gjelder: rødt og hvitt. Som regel tar man av halsbåndet når hunden løper. Hvis du vil at hunden skal ha på seg halsbånd, så må det være av en tettittende type som hundene ikke kan henge seg fast i.

Hvor og når arrangeres treninger og LC-prøver?

I Norge arrangeres det foreløpig treninger på østlandet og i Trøndelag. Treningene starter så snart været og føreforholdene tillater det på vårparten, og holdes så ofte det er praktisk mulig. Sesongen slutter når vær- og føreforhold dikterer det. Det avholdes som regel 3-4 lc-prøver i året.

Hvordan får hundene LC-lisens?

For å oppnå lisens må hunden ha bestått tre godkjente lisensløp hvor den løper i par med en annen hund. Lisensløpene godkjennes av en autorisert lisensteder eller en lc-dommer. Krav til hunden er blant annet at den skal kunne jage «haren» uten å forstyrre, eller eller bli forstyrret av støttehunden. FCIs LC-regler (pkt. 1.6) sier at alle hunder må ta lisensen i sitt hjemland, med mindre det ikke arrangeres LC der. Whippet og italiensk mynde, som må være under en viss høyde for å kunne motta cacil på internasjonale lc-prøver, må også måles av dommere i hjemlandet. Det vil si at norskeide hunder må ta lisensen i Norge, og at norskeide whippets og italienere også må måles i Norge.

Lisensboka – din hunds “LC-førerkort”

Når hunden din har fått lisens, vil den få utstedt sin egen, personlige lisensbok. Hvert år må du betale en årsavgift, og du får da et årsmerke som skal klistres inn i boka. Uten gyldig årsmerke kan hunden ikke delta på LC-prøver.