NLCK / LC Avd. Østlandet arrangerer offisiell måling av whippet og italiensk mynde tirsdag 14. februar kl 17:00 på NKKs lokaler (Nils Hansensvei 20, Oslo).

Aller hunder som har planer om å påbegynne/fullføre lisensen denne sesongen må måles før sesongstart for å kunne delta på internasjonale prøver / internasjonal klasse.

Nederste aldergrense er 12 mnd.

Alle hunder som allerede er målt må måles på nytt før første sesongstart etter hundens andre leveår – se FCIs regelverk, side 7, § 1.5

Hunder som ikke blir målt i hht til regelverket kan ikke stille på internasjonale prøver.

For påmelding og mer informasjon, se LC-Østlandets Facebookside