*NB: PÅMELDING ER STENGT, MAX ANTALL HUNDER ER NÅDD!*
Det sendes ut bekreftelser til de som har meldt på i løpet av morgendagen.

Lure Coursing avd. Østlandet inviterer til trening i Rakkestad, søndag 14.04, klokka 10.00.

Treningen er prioritert for lisensløp og nybegynnere. Det jobbes med å få til flere treninger fremover. Under ligger det link til påmeldingsskjema og fullstendig treningsannonse, med alt av informasjon.

Treningsansvarlig: Astrid C. Joensen
Pilot: Roger Furuseth/Steinar Hopstad
Lisensutsteder: Lisbeth Roos

Man er selv ansvarlig for å finne egnet støttehund.

Maks 20. hunder! 
Påmeldingen er gyldig når man har fått skriftlig bekreftelse på e-post.

NB: Treningen kan bli avlyst om det kommer store nedbørsmengder eller andre uforutsette årsaker.

Påmeldingsskjema