LC avd Østlandet arr. trening i Rakkestad søndag 18.06. kl. 13.00
Lisensutstedere Lisbeth Roos/Tone Orre, piloter Roger Furuseth og Steinar Hopstad.
Treningsansvarlig Ann Kristin Børsum