Lisensmerker
• For at hunden skal kunne starte på en LC-prøve må den ha nytt lisensmerke i lisensboken hvert år. En hund kan gå ett kalenderår uten å løse inn lisensmerke. Går det lengre tid må hunden få godkjent ett lisensløp før nytt lisensmerke kan løses inn.
• Alle lisensmerker må bestilles på e-post: lisens@lurecoursing.no, med kopi av innbetalingen ved bankbetaling. Husk å oppgi eiers navn og adresse, samt hundens navn, rase og registreringsnummer.

 

Om du betaler kontant for lisensmerket på f.eks. en LC-trening eller en LC-prøve, skal du fremdeles sende en bestilling på e-post til lisens@lurecoursing.no, slik at NLCK til enhver tid har oversikt over hvilke hunder som har lisensmerke for inneværende år.

Avgiften for lisensmerket (100 kr) betales inn på konto 1503 27 53016. Merk innbetalingen «lisensmerke + reg.nr»

Ved spørsmål, send en mail til: lisens@lurecoursing.no.

Les mer om LC-lisens her..