Med overgang til nytt system hvor lisens betales én gang for hele hundens aktive karriere så vil det også produseres opp lisensmerker som gjelder for de som allerede har lisensbok. Disse merkene er nå under produksjon og sendes ut fortløpende.

I overgangsperioden betales det for hunder under 4 år kr 250 for et merke som gjelder ut hundens aktive tid – for hunder over 4 år kr 150. Pris for lisensbok for nylisensiert hund er kr 750.