Vedlagt er to tekster angående de nye klassene for Lure Coursing, og info angående VM-uttak for 2022 og videre fremover. Det kan være en stor fordel å sette seg inn i de nye klassene før man leser om VM-uttaket.

 

Når det gjelder utsending av de nye merkene til lisensbøkene så håper vi å komme i gang med det så fort som mulig.
 
Når det gjelder VM-uttaket så vil KG LC komme tilbake til detaljer rundt innsending så snart som mulig.

______________________________________________________________________

 

Informasjon om lisensbøker og nye LC-klasser (klikk på bildet for større oppløsning):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler for VM-uttak 2022-25 (klikk på bildet for større oppløsning):