*** Dette teorikurset utsettes pga. kun én påmeldt deltaker. Mer informasjon om et senere kurs kommer etter hvert.

 

NLCK arrangerer LC-teorikurs lørdag 27. april!

Tidspunkt: 10.00-14.00

Kursholdere: Geir Hammer & Simon Tien Hansen

Teorikurset dekker alle LC-autorisasjoner.

Plass: Østlandet (eksakt sted publiseres senere)

Skriftlig hjemmeeksamen/teorieksamen: 2. – 9. mai

Max. antall deltakere: 25 personer

Dette er ikke et introduksjonskurs til lure coursing, og forutsetter god kjennskap til sporten og gjeldende regelverk.

Bestått LC-teoriprøve er et krav for de som ønsker autorisasjon som pilot, sekretær og dommer. Det er begrenset med plasser og kursdeltagere som er under utdanning/i praksis blir prioritert.

Det åpnes for at kursdeltakere får muligheten til å være med på planlegging av Vårprøven denne dagen etter endt teorikurs. Banelegging, testløp og evt. treningsløp/lisensløp, forarbeid i sekretariatet osv – sted: Mansrud Gård, Trøgstad.

Autorisert personell som ønsker en liten oppfrisking er også velkommen til å melde på!

Påmelding: Send en e-post til Simon Hansen simon@lurecoursing.no med utfylt og signert opptakssøknad. Om du allerede har sendt inn en slik opptakssøknad, trenger du ikke å sende den inn på nytt. Påmeldingsfrist til kurset er 13. april.

Dokumenter dere må gjøre dere godt kjent med før teorikurset:
FCIs internasjonale LC-regelverk

Det nasjonale regelverket for lure coursing

Dokumenter: LC-utdanning

Utdanningskort

Dersom du ikke har mulighet til å delta på dette kurset, fortvil ikke. NLCK skal etter planen avholde enda et teorikurs i løpet av 2019.

Velkommen! 🙂

 

på vegne av NLCK,

Simon Hansen

utdanningsansvarlig