Årets Europamesterskap i lure coursing avholdes i Nørresundby, Danmark.

Offisiell EM-invitasjon: http://coursing2018.eu/

FCIs internasjonale LC-regelverk: http://fci.be/medias/LEV-REG-en-5882.pdf

1. I samråd med deltagere har NLCK valgt å gå for en utvelgelsesmodell hvor tre av seks landslagsplass i hver rase velges ut fra årslisten i desember, og de resterende tre, pluss eventuelle reserveplasser, velges en gitt dato i april/mai. Dette for å sørge for et best mulig lag. Dette gjelder de hundene som har kvalifisert seg gjennom årslisten, tre av seks plasser på hvert lag.

Resterende tre plasser, pluss eventuelle reserveplasser velges den 15 mai, og man har selv ansvar for å sende inn en forespørrsel, med bilde av lisensbok, innen 14 mai.
Av disse hunden kreves det bare to godkjente prøver.
Utvelgelse foregår etter gjennomsnittspoeng, på samme måte som årslisten.
For de rasene med mest pågang må tellende prøver være fra 2017 og fram til 14 mai 2018.
Også hunder som har vært på årslisten må sende inn på nytt.

Dette skal sende inn til lisens@lurecoursing.no

2. Whippet over standardhøyde, men max 5 cm over , og italienere over standardhøyde, men max 3 cm over kan delta i sprinterklasse i EM.

3. Kryptorchide hunder kan ikke delta i EM, uansett klasse. Dette begrunnes først og fremst i at LC er et avlsverktøy, og harmoniserer både med utstillingsregelverk og med svensk praksis.

 

Påmeldingsskjema til EM:
Påmeldingsskjema