LC-sekretærer har flere funksjoner. De er helt avgjørende for å kunne gjennomføre prøver, men har også andre oppgaver i forbindelse med driften av lc-sporten.

Kurset vil bestå av to kurskvelder, en før jul og en etter jul. Innholdet på kurset vil i hovedsak være rettet mot arbeidsoppgavene i forbindelse med arrangering og avvikling av en lc-prøve.

Kursdeltagelse forutsetter kjennskap til sporten og regelverket, og vil også innebære praksis på bl.a. offisielle prøver i 2016.

Alle kursdeltagere må ha med egen laptop med excel-programvare (evt dele med annen kursdeltager). Kurset avholdes på Norsk Kennel Klubs lokaler på Bryn i Oslo.

Meld på kurset her–> http://bit.ly/1WY5aZM

Følg arrangementet på LC-Avd. Østlandets Facebooksider for informasjon m.m.