Informasjonsskriv om utdanning av LC-personell:

Les skrivet her.

 

Vedlegg:

Opptakssøknad

Utdanningskort

 

Henvendelser vedr. utdanning kan sendes til utdanningsansvarlig Simon Hansen på simon@lurecoursing.no.