Det jobbes også med å få til en høydemåling i Trøndelag i månedsskiftet mars/starten av april. Hunder som har fylt 12 mnd kan måles og hunder som fylte 2 år før 01.01.2019 skal måles.

Målingen gjelder for whippet og italiensk mynde. Vi ber dere som trenger høydemåling om å sende en mail til randiju79@hotmail.com