Årets høstprøve er dessverre avlyst. I lys av oppblomstringen av covid-19 den seneste tiden, stod vi plutselig uten dommer nummer to. Vi har tatt kontakt med flere titalls dommere uten hell. Vi har også sett på muligheten å utsette prøven, men har ikke lyktes i å få tak i dommere. Vi beklager dette. Påmeldingsavgiftene vil bli tilbakebetalt, minus et administrasjonsgebyr.

Nå ser vi fram mot 2021 og håper at vi vil kunne avholde LC-prøver som normalt igjen!