FORMÅL: Å bidra til at hundene skal kunne opprettholde sin opprinnelige karakter og utseende, og være et mål på deres naturlige jaktegenskaper, deres evne til effektivt å utnytte sin opprinnelige kapasitet for hurtighet og smidighet, samt legge ned et bytte. Dette skal ikke gå ut over myndens sosiale oppførsel i kontakt med andre hunder og mennesker. (NKKs regelverk for lure coursing)

Lure coursing (LC) er en bruksprøve for alle raser tilhørende gruppe 10, samt faraohund, etnahund, podenco og podengo rasene i gruppe 5. Hunden må ha gyldig offisiell lure coursing-lisens utstedt i samsvar med FCIs regler for å delta på offisiell prøve.

LC er en form for hundesport, der hundene jakter på en falsk hare (lokkehare). Sporten tar utgangspunkt i ekte jakt på hare, men siden denne formen for jakt er forbudt, er lokkeharen en bra erstatter. En plastpose, fille el.l. knytes fast i enden av en lang line, som i sin tur strekkes i et mønster av mer eller mindre krappe svinger (gjennom trinser) rundt en bane av gress. Lokkeharen trekkes så rundt banen av en motor som styres av en pilot, mens hundene jakter på lokkeharen. Sporten er i stor grad knyttet til mynderasene og deres naturlige jakt- og løpstrang. Hundene jakter rasevis i par, og får individuelle poeng etter gitte regler og retningslinjer. Delmomentene som bedømmes er hundenes bevegelighet, fart, utholdenhet, entusiasme og jaktevne.

I Norge organiseres LC offisielt gjennom Norsk Kennel Klub, og ivaretas av Norsk Lurecoursing Komite i Norge som representerer og godkjennes av Norsk Myndeklubb og Norsk Greyhound Klub.

Lure coursing må ikke forveksles med racing/hundeveddeløp. Organisert spill på hundene er ikke tillatt.

Lure Coursing-treninger er forbeholdt de rasene som kan starte på lc. Det er ofte stor pågang på treninger så vi tar dessverre ikke i mot andre raser. Ønsker raseklubber o.l å teste LC kan vi være behjelpelige med å arrangere trening/demonstrasjon på forespørsel.

Hilsen

Norsk Lure Coursing Komite

 

http://www.youtube.com/user/thomasklokkerhaug

http://www.tu.no/it/2012/03/28/her-stoppet-altinn

http://www.digi.no/892977/vi-rakk-ikke-aa-skru-igjen-krana

http://www.idg.no/computerworld/article242111.ece