INFO ANG. UTTAK TIL EM LURE COURSING

 
Uttak til EM i Nederland 21-24 oktober 2021
 
Norge kan sende opp til 6 hunder per rase og kjønn, altså opp til 12 hunder per rase ( for whippet og
italiener er det sprinter- og internasjonalklasse, altså opp til 24 hunder per rase). For å kunne delta
MÅ hunden i utgangspunktet ha gjennomført minst 2 prøver innen uttakelsesdato den 10.08.2021
Er det flere enn 6 hunder per rase og kjønn som ønsker å dra, har Kompentasegruppen for lure
coursing bestemt følgende for årets uttak:
 
1 Prøver gjennomført 2021 vil ligge til grunn.
2 Er det plasser igjen vil prøver gjennomført 2019 ligge til grunn. Pga Covid-19 ble det ikke
gjennomført noen norske prøver i 2020 og de færreste hadde mulighet for å delta på
utenlandske prøver.
3 Er der fortsatt plasser igjen vil de hunder som på uttaksdato kun har gjennomført 1 prøve
kunne tas ut, under forutsetning av at de gjennomfører en prøve nr 2 innen 1.oktober 2021.
Gjennomfører de ikke denne påkrevde prøve kan de ikke delta, og deltakeravgiften vil være
tapt.
 
Resultatene skal være fra 2 nordiske prøver. Har hunden gjennomført flere kan man selv velge hvilke
av prøvene man vil skal være tellende.
 
I år gis det ingen lagstøtte fra NKK, og deltagere må selv betale deltakeravgift for sin(e) hund(er).
60euro, per deltakende hund du har, skal betales innen den 20.08.2021. Sammen med bekreftelse på
din plass på landslaget vil du motta informasjon om kontonr deltakeravgiften skal innbetales til. Hvis
hunden av en eller annen årsak, ikke kan delta på EM, er deltakeravgiften tapt. Er deltakeravgift ikke
betalt inn innen fristen vil hunden heller ikke meldes til EM.
Poeng for prøvene regnes ut slik:
 
Hver deltagende hund får 1 poeng per slåtte hund, regnet ut på plassering. Samtlige hunder som
starter i løp 1 i klassen, regnes som slåtte hunder.
 
I tillegg får hunder som plasserer seg 1-10 ekstrapoeng i fallende skala:
1. plass 20 p
2. plass 18 p
3. plass 16 p
4. plass 14 p
5. plass 12 p
6. plass 10 p
7. plass 8 p
8. plass 6 p
9. plass 4 p
10. plass 2 p
Fra 11. plass og nedover får hunden ingen plasseringspoeng
 
Ønsker du å delta på årets EM, sender du bilde av hundens lisensbok og de resultater du ønsker å
bruke som grunnlag til kglc@nkk.no innen den 10.08.2021. Det blir kun 1 uttak i år, så du skal ikke
vente med å sende inn resultater til 1.uttak er gjennomført.
 
Uttaksdato for hele landslaget er den 10.08.2021
 
EM-arrangørens hjemmeside: https://coursing.nl/ecc2021/