1. I samråd med deltagere har NLCK valgt å gå for en utvelgelsesmodell hvor tre av seks landslagsplass i hver rase velges ut fra årslisten i desember, og de resterende tre, pluss eventuelle reserveplasser, velges en gitt dato i april/mai. Dette for å sørge for et best mulig lag. Når det gjelder utvelgelsen i april/mai så kreves det bare to godkjente prøver av disse, gjennomført i løpet av året før og frem til utvelgelsesdatoen. Deltagere er selv ansvarlig for å sende inn nødvenig info for å kvalifisere seg. Dette gjelder også de som har deltatt på årslisten, men ikke kvalifiserte seg til første uttak.

2. Whippet over standardhøyde, men max 5 cm over , og italienere over standardhøyde, men max 3 cm over kan delta i sprinterklasse i EM.

3. Kryptorchide hunder kan ikke delta i EM, uansett klasse. Dette begrunnes først og fremst i at LC er et avlsverktøy, og harmoniserer både med utstillingsregelverk og med svensk praksis.