Ønsker du å prøve hunden din til uttaket for EM i LC 2020, men hadde ikke resultater fra 2019? Vi åpner nå for 2. uttak til EM-landslaget i lure coursing 2020!

Send inn resultater til nlck@lurecoursing.no innen *20. mars*.

Send inn hundens navn, marker hvilke prøver du ønsker skal telle, og legg ved bilde av bøkene med hundens navn og prøver.

Maksimalt 4 prøver kan telle på listene, og minst 1 av disse må være norske prøver. Mesterskap som EM teller ikke.

Videre regler for utregning av poeng følger nederst i denne posten.

Det er fra FCI sin side krav om minst to gjennomførte prøver for å kunne delta i EM. Regelverk for EM finner du her: http://www.fci.be/medias/LEV-REG-en-8860.pdf

EM i lure coursing 2020 avholdes i Ungarn 1.-3. mai. Dette er tidligere enn det normalt har vært avholdt (juni), og gjøres for å unngå den verste sommervarmen og derfor redusere belastningen på hundene våre. Vi håper på et stort landslag i Ungarn!

Hjemmeside: https://ecc2020.hu/en/

Regler for utregning:

Utregningen baserer seg på den svenske modellen for årslister, utarbeidet av PKLC, med noen modifikasjoner for å tilpasse den til den norske sesongen.

Hver deltagende hund tildeles 1 poeng per hund den har slått på resultatlistene. Hunden må få prøven godkjent for å erverve poeng for hunder den har slått. Alle hunder som starter i løp 1, inkludert hunder i utenlandsk eie, regnes som hunder som er slått.

Hunder som plasserer seg fra 1-10. plass får følgende tilleggspoeng (skala synkende):

1. plass 20 p
2. plass 18 p
3. plass 16 p
4. plass 14 p
5. plass 12 p
6. plass 10 p
7. plass 8 p
8. plass 6 p
9. plass 4 p
10. plass 2 p

Fra 11. plass og nedover utdeles ikke plasseringspoeng.
Ved kjønnsdelte løp regnes poeng for tisper og hannhunder hver for seg.

Ved ikke-kjønnsdelte løp regnes poengene for tisper og hannhunder sammen, og hundene flyttes deretter til sine respektive kjønnsdelte lister.

Maksimalt 4 prøver kan telle, og minst 1 av disse må være norske prøver. Mesterskap, som EM, teller ikke.

Ved delt plassering (samme poengsum), rangeres hundene på følgende måte:

1. Færrest tellende prøver
2. Flest slåtte hunder
3. Høyeste plassering
4. Om hundene har samme plassering på samme antall prøver og har slått like mange hunder på sine prøver, skal gjennomsnittet av poengsummene fra prøvene benyttes for å skille dem.

Whippet og italiensk mynde som flyttes fra klasse 2 til klasse 1 i løpet av året får ikke benytte poeng ervervet fra klasse 2 som grunnlag til plassering på listen for klasse 1.

Eksempler på utregninger kan sees her: https://www.pklc.svvk.se/in…/…/poaengraekning-foer-uttagning