Lure Coursing (eng.: «lure»=»bytte», «coursing»=»jakt») er en simulert harejakt som går ut på at mynder jager et kunstig bytte («luren») rundt omkring på et jorde. Luren, som vanligvis er laget av lette plaststrimler, er festet i en tynn line som spoles inn av en vinsj («maskinen»). Lina går i sikksakk på jordet via et antall trinser som er festet i bakken, og hensikten er at hundene skal følge luren til den går i mål.

LC-lisens

LC-lisens

Last ned skjema for å søke om lisens her • LISENSTRENINGER Annonserte treninger («terminfestede treninger», ref. regelverk pkt. 9.8) der det er adgang til å ta løpslisens (lisenstreninger) skal være åpne for alle raser tilhørende gruppe 10, samt faraohund, etnahund og podenco/podengo-rasene. • Registreringsbevis (kopi av stamtavle...
LC-prøver

LC-prøver

Påmelding I forkant av LC-prøver annonseres informasjon om prøven og hvordan man melder seg på. Denne informasjonen kalles en PM. Påmelding og betaling må skje innen et visst tidsrom før prøven. Prøven går over en eller to dager, avhengig av hvor mange hunder som er påmeldt. Internasjonal eller nasjonal lc-prøve? I Norge arrangerer vi fire lc-...
LC regelverk / bestemmelser

LC regelverk / bestemmelser

  LC-bestemmelser: Bestemmelser for Lure Coursing gyldig fra 04072017.docx Godkjent av NMK og NGK, gyldig fra 04.07.2017 Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra gjeldende bestemmelser/retningslinjer ved skriftlig henvendelse til nlck@lurecoursing.no. Dette forutsetter at henvendelsen kommer i rimelig tid før en evt. ...
LC-treninger

LC-treninger

Bestemmelser for Lure Coursing Godkjent av NMK og NGK, gyldig fra 04.07.2017 Bestemmelser for alle LC-treninger Generell info : Alle som starter hund gjør dette på eget ansvar. NLCK/avdelinger/treningslag tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå i forbindelse med en trening. Det oppfordres til alle deltagere å lese og sette seg inn ...
Begynne med LC?

Begynne med LC?

Lure coursing (LC) er en form for hundesport, der hundene jakter på en falsk hare (lokkehare). FORMÅL : Å bidra til at hundene skal kunne opprettholde sin opprinnelige karakter og utseende, og være et mål på deres naturlige jaktegenskaper, deres evne til effektivt å utnytte sin opprinnelige kapasitet for hurtighet og smidighet, samt legge ned et...
Utdanning og autorisert personell

Utdanning og autorisert personell

Utdanning av lure coursing-personell: Informasjonsskriv - august 2018 Opptakssøknad Utdanningskort   Autorisert personell: Som offisiell funksjonær i regi av lure coursing-sporten i Norge har man ansvar for å følge NLCK gjeldende retningslinjer og NKKs regelverk for lure coursing. NLCK, som forvalter av lc-sporten, baserer fun...