Utdanning av lure coursing-personell:

Informasjonsskriv – august 2018

Opptakssøknad

Utdanningskort

 

Autorisert personell:

 • Som offisiell funksjonær i regi av lure coursing-sporten i Norge har man ansvar for å følge NLCK gjeldende retningslinjer og NKKs regelverk for lure coursing. NLCK, som forvalter av lc-sporten, baserer funksjoner som autorisert personell og andre verv innad i sporten på tillit til at retningslinjer, utdanning og regelverk følgesEtterfølges ikke gjeldende retningslinjer og regelverk kan dette resultere i at autorisasjonen blir inndratt.
 • Piloter og lisensutstedere som er inaktive i mer enn tre sesonger mister automatisk sin autorisasjon. Man må ha vært aktiv minst en gang i løpet av sesongen 2016-2018, deretter minst hvert 3. år for å beholde sin autorisasjon. Inndratt autorisasjoner rapporteres skriftlig til NMK/NGK og NKK.
Dommere:
 • Steinar Mathisen / +47 918 25 277 / irstein@online.no
 • Thomas Klokkerhaug / +47 465 00 058 / klokkerhaug@gmail.com
 • Geir Hammer / +47 916 60 433 / geir.k.hammer@gmail.com
 • Ivar Kvale / +47 900 90 822 / ivakvale@online.no
Lisensutstedere:
 • Steinar Mathisen / +47 918 25 277 / irstein@online.no
 • Thomas Klokkerhaug / +47 465 00 058 / klokkerhaug@gmail.com
 • Geir Hammer / +47 916 60 433 / geir.k.hammer@gmail.com
 • Ivar Kvale / +47 900 90 822 / ivakvale@online.no
 • Lisbeth Roos / +47 / innbilske.inge@gmail.com
 • Annette C. Lund / +47 402 22 513 / annette@mjohundr.no
 • Eva Kristine Wiik / +47 934 51 491 / eva.kristine.wiik@gmail.com
 • Jeanette Eggan / +47 934 26 775 / jeanetteeggan@gmail.com
 • Kjell-Richard Brevik / +47 920 31 313 / kjbrev@online.no
 • Kari L. Svendsen / kari.l.svendsen@gmail.com
 • Kristin Roaas / kroaas@online.no
 • Aina Løkken / ainlokke@hotmail.com
 • Marit Stene / fargoes@online.no / +47 922 21 363
 • Ingvald Krognes / +47 950 68 069/ i-krogn@online.no
 • Tone Orre /+47 902 46 101 / toneorre@gmail.com
 • Simon Hansen / +47 958 71 984 / kennel.bazinga@hotmail.com
 • Marlen Pettersen / +47 976 27 210 / marlep@online.no
 • Gry Runa Nielsen / +47 473 86 358 / runa79@gmail.com
 • Joakim Kirkerud / +47 406 33 201 / joakim.kirkerud88@gmail.com
LC-piloter:
 • Steinar Mathisen / +47 918 25 277 / irstein@online.no
 • Thomas Klokkerhaug / +47 465 00 058 / klokkerhaug@gmail.com
 • Geir Hammer / +47 916 60 433 / geir.k.hammer@gmail.com
 • Ivar Kvale / +47 900 90 822 / ivakvale@online.no
 • André Lund / +47 477 07 075 / andre@mjohundr.no
 • Kjell-Richard Brevik / +47 920 31 313 / kjbrev@online.no
 • Steinar Hopstad / st-hops@online.no
 • Aina Løkken / ainlokke@hotmail.com
 • Sven Erik Bjørnewall / +47 922 38 295 / sverikb@online.no
 • Roger Furuseth /
 • Terje Sundfær / sunter4@hotmail.com
 • Roy Tore Trøan / +47 400 75 042 / rttroan@gmail.com
 • Gry Runa Nielsen / +47 473 86 358 / runa79@gmail.com
Sekretærer:
 • Eva Kristine Wiik / +47 934 51 491 / eva.kristine.wiik@gmail.com
 • Ann Kristin Børsum / +47 995 11 548 / ake.borsum@gmail.com
 • Randi Juliussen / +47 9595 60 168 / randiju79@hotmail.com
 • Kristin Roaas / kroaas@online.no
 • Aina Løkken / ainlokke@hotmail.com
 • Lisbeth Roos /
 • Simon Hansen / +47 95871984 / kennel.bazinga@hotmail.com
 • Roy Tore Trøan / +47 400 75 042 / rttroan@gmail.com
Autorisert målepersonell:
 • Therese Susann Walle Andresen / +47 922 02 646 / therese@kjetil-andresen.no
 • Camilla Bratengen / +47 924 44 019 / camilla-bratengen@hotmail.com
 • Lena Størmer Dahl / +47 920 72 925 / kennelcurvy@gmail.com
 • Regine Jensen / +47 950 48 344 / reginejensen@live.no
 • Joakim Kirkerud / +47 406 33 201 / joakim.kirkerud88@gmail.com
 • Tone Orre / +47 902 46 101 / toneorre@gmail.com
 • Heidi Dubourgh Pedersen / +47 472 36 812 / klinkekula@gmail.com
 • Ingvalg Krognes / +47 950 68 069/ i-krogn@online.no
 • Roy Tore Trøan / +47 400 75 042 / rttroan@gmail.com
 • Marlen Pettersen / +47 976 27 210 / marlep@online.no
 • Gry Runa Nielsen / +47 473 86 358 / runa79@gmail.com
 • Tina Ingebrigtsen / +47 988 74 716 / tina@allfirdawhippet.com
 • Tone Erikstad Smeland / +47 480 29 502 / toneri2@online.no
Registratorer:
 • Therese Susann Walle Andresen / +47 922 02 646 / therese@kjetil-andresen.no
 • Camilla Bratengen / +47 924 44 019 / camilla-bratengen@hotmail.com
 • Lena Størmer Dahl / +47 920 72 925 / kennelcurvy@gmail.com
 • Regine Jensen / +47 950 48 344 / reginejensen@live.no
 • Joakim Kirkerud / +47 406 33 201 / joakim.kirkerud88@gmail.com
 • Bjørn Larsen / +47 958 898 17 / bjornal@live.no
 • Tone Orre / +47 902 46 101 / toneorre@gmail.com
 • Heidi Dubourgh Pedersen / +47 472 36 812 / klinkekula@gmail.com
 • Ingvald Krognes / +47 950 68 069/ i-krogn@online.no
 • Roy Tore Trøan / +47 400 75 042 / rttroan@gmail.com
 • Marlen Pettersen / +47 976 27 210 / marlep@online.no
 • Gry Runa Nielsen / +47 473 86 358 / runa79@gmail.com
 • Tina Ingebrigtsen / +47 988 74 716 / tina@allfirdawhippet.com
 • Tone Erikstad Smeland / +47 480 29 502 / toneri2@online.no