Vi har den siste tiden mottatt noen spørsmål og sett ulike diskusjoner om komiteens mandat, regelverk og bestemmelser for lure coursing. Vi ønsker med dette å oppklare åpenbare misforståelser og klargjøre hva komiteens mandat er.

NLCKs mandat kan leses her: Mandat

Vi ser at NLCKs websider kan være uoversiktlige og vi vil foreta justeringer for å bedre dette.

Regelverk og bestemmelser
Det er nødvendig å ha omfattende regelverk og bestemmelser, da det har vist seg at det er gjennomført ulik praksis hos ulike avdelinger/lag, uavhengig av regelverk.  Regelverk og bestemmelser sikrer lik behandling uavhengig av hvor sporten utøves, og av hvem. Omfattende regelverk og bestemmelser er en nødvendig kvalitetssikring.

Gjeldende bestemmelser kan i sin helhet leses her: Bestemmelser for Lure Coursing gyldig fra 04072017.docx

Lisenstrening
Det er ikke vanskeligere å arrangere lisenstrening nå enn det var under tidligere regelverk/retningslinjer. Dagens bestemmelser nedfeller noen flere allerede praktiserte punkter, samt presiserer ting som har vært tolket forskjellig/misforstått. Det forutsettes nå at regelverk og bestemmelser følges. Vi ønsker derfor å informere særskilt om følgende:

  • For å arrangere en lisenstrening, skal dette i forkant annonseres, godkjennes og publiseres offentlig på NLCK sine FB-sider/nettsider, eventuelt avdeling/treningslag og de ansvarlige klubbenes infokanaler
  • For å få annonsert en lisenstrening skal NLCK motta skriftlig informasjon om autorisert personell (lisensutsteder og pilot), treningsansvarlig, tid og sted
  • Treningsansvarlig er også ansvarlig for at treningen avholdes på egnet sted og etter gjeldende regler og bestemmelser
  • Det er opp til den enkelte avdeling eller treningslag å fastsette pris pr. lisensløp. Kr 50,- av totalprisen pr. lisensløp går til NLCK

Det er avdelinger/lag som over lengre tid har arrangert lisenstreninger ukentlig iht gjeldene regelverk og bestemmelser, uten at dette har fremstått problematisk. Vi mener derfor dette fint kan gjennomføres også andre steder, og av andre avdelinger og lag.
Vi oppfordrer alle til å bidra positivt til sporten!