Retningslinjer lure coursinglisens (gjeldende fra 05.05.2016) Lisensløp skal godkjennes av autorisert lisensutsteder/dommer med underskrift. For å oppnå lisens må hunden ha bestått tre godkjente lisensløp (prøveløp). Minst ett av disse må ha vært med hund av samme kjønn. De tre godkjente løpene må gjennomføres med minst to forskjellige hunder. Støttehunden trenger ikke være av samme […]

Read More →