Foto: LC-Avd.Østlandet

Foto: LC-Avd.Østlandet

 

Alle som starter hund gjør dette på eget ansvar. LC-utvalget tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå i forbindelse med en trening. Norsk Kennel Klubs regler for vaksinasjon er gjeldende. Hunder som har, eller nylig har vært eksponert for kennelhoste skal ikke delta på treninger.

Treninger foregår på åkre og jorder i trygg avstand fra trafikkerte veier med plass til parkering av minst 10-15 biler. LC-avdelingene / treningslagene er stadig på utkikk etter nye treningssteder, så gi oss gjerne beskjed til din avdeling om du vet om steder som kan være egnet.

Retningslinjer treninger:

 • Hunder skal i utgangspunktet være fylt 12 mnd for å delta på lc-trening. Unntak fra dette spesifiseres i treningsannonser.
 • Treninger er i utgangspunktet forbeholdt raser som kan ta lc-lisens. Andre raser kan delta dersom dette er annonsert.
 • Meld fra til arrangør med en gang du kommer og betal. Hunder som ikke er registrert ankommet/betalt vil ikke bli satt opp på startliste.
 • Tisper med løpetid skal ikke delta på treninger.
 • Hunder skal holdes unna start/mål-området.
 • Hunder skal holdes i bånd eller i bilen. Eier som har hund som er løs, eller fastbundet, vil få en advarsel, eller bli bortvist fra treningen. Flexi-line er ikke tillatt.
 • FCI-godkjent løpsmaske/munnkurv skal bæres av alle hunder under parløp (italiensk mynde og podengo portuguese pequeño i hht til gjeldende regelverk). Løpsmasken/munnkurven skal settes på før hunden kommer til start og skal ikke fjernes før hunden har forlatt feltet etter gjennomført løp.

Deltagers ansvar: Hunden skal ikke spise (mye) timene før trening eller en prøve. Den skal heller ikke for lange klør. Ha vann tilgjengelig til hunden på treningsplassen. Sørg for at hunden er godt oppvarmet før start – minst 15 minutter. Sørg også for å bruke tilsvarende tid på å gå ned hunden etter løp. Dette forhindrer strekkskader og andre skader på hunden. Husk at vi er på besøk på treningsstedet, og det er viktig at vi ikke etterlater oss bæsjeposer og annet søppel. Ta med en stol, gode klær og masse godt humør. Treninger tar tid så hjelp gjerne til med oppryddingsarbeidet.

Retningslinjer for lisenstreninger:

 • Terminfestende treninger der det er adgang til å ta løpslisens (lisenstreninger) skal være åpne for alle raser tilhørende gruppe 10, samt faraohund, etnahund og podenco/podengo-rasene (ref NKKs regelverk pkt 9.8)
 • Lisenstreninger skal annonseres på NLCKs nettsider.
 • Lisenstreninger kan enten være i regi av NLCK og tilhørende avdelinger/treningslag, eller andre relevante klubber/lag. Sistnevnte skal på forhånd søke NLCK om dispensasjon til å avholde lisensløp på trening. På lisenstreninger skal autorisert lisensutsteder/dommer og pilot være tilstede å sørge for at gjennomføringen av lisensløp(ene) er korrekt.
 • Ved lisensløp skal kun autorisert pilot benyttes. Lisensløp kan kjøres av pilot under utdanning når autorisert pilot er tilstede.
 • Piloten er ansvarlig for at banen bygges og kjøres i samråd med lisensutsteder/dommer, og at hundens sikkerhet er ivaretatt på beste mulig måte.
 • FCI-godkjent løpsmaske/munnkurv skal bæres av alle hunder under parløp (italiensk mynde og podengo portuguese pequeño i hht til gjeldende regelverk). Løpsmasken/munnkurven skal settes på før hunden kommer til start og skal ikke fjernes før hunden har forlatt feltet etter gjennomført løp.
 • Lisensutsteder kan, etter eget skjønn, avvise hunder som skal ta lisensløp.
 • Inntekter av lisensløp (kr 50 pr løp) skal betales til NLCK v/arrangør el. lisensutsteder
 • Se forøvrig: Retningslinjer for lc-lisens

Retningslinjer for treningsansvarlig/arrangør:

 • Hunder skal i utgangspunktet være fylt 12 mnd for å delta på lc-trening. Unntak fra dette spesifiseres i treningsannonser
 • Skal ha fått skriftlig godkjenning fra grunneier om at lc-trening kan avholdes.
 • Skal sørge for at feltet er stort nok, og i trygg avstand fra trafikk/beitedyr/turveier, med god tilgjengelighet. Feltet skal også sjekkes for hull og andre elementer som kan være til skade for hundene.
 • Skal gå gjennom introduksjon av lc / rutiner og krav til sikkerhet med deltagerne før treningen starter
 • Treningsleder kan sette begrensninger på banens utforming i forhold til hundens alder/fysikk, og kan også nekte hunder å starte.
 • Ved lisensløp skal kun autorisert pilot benyttes. Lisensløp kan kjøres av pilot under utdanning når autorisert pilot er tilstede. Ved singelløp kan godkjent «treningspilot» kjøre singelløp. Søknad om godkjenning som treningspilot signeres/bekreftes av autorisert pilot og godkjennes av NLCK.

Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra gjeldende retningslinjer ved skriftlig henvendelse til nlck@lurecoursing.no. Dette forutsetter at henvendelsen kommer i rimelig tid før en evt. dispenasjon skal gjelde.