IMG_2963

LC-bestemmelser:

Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra gjeldende bestemmelser/retningslinjer ved skriftlig henvendelse til nlck@lurecoursing.no. Dette forutsetter at henvendelsen kommer i rimelig tid før en evt. dispenasjon skal gjelde.

LC- regelverk:

 • FCI – Fédération Cynologique Internationale
  Races and Lure Coursing Events  (Gyldig fra 01.01.2017)
 • Norsk Kennel Klubb
  Regler for Lure Coursing(Gyldig fra 01.01.2014)
 • Brukskrav for deltagelse i bruksklasse (Regelverk NKK – PDF)
  1) Gyldig lure coursing lisens
  2) Fullført minst tre prøver, hvorav minst en er en int. (CACIL) prøve. Det må ha gått minst ett år og en dag mellom første og siste løp.
  3) Hunden må ha oppnådd minst 67 poeng (certkvalitet) i de tre kvalifiserende løpene.

Svensk LC-regelverk (01.01.2017)
Dansk Myndeklubb LC-regelverk / bilag til lc-prøver