Foto: Ludmilla Koslow

Foto: Ludmilla Koslow


Retningslinjer lure coursinglisens (gjeldende fra 05.05.2016)
 • Lisensløp skal godkjennes av autorisert lisensutsteder/dommer med underskrift.
 • For å oppnå lisens må hunden ha bestått tre godkjente lisensløp (prøveløp). Minst ett av disse må ha vært med hund av samme kjønn. De tre godkjente løpene må gjennomføres med minst to forskjellige hunder. Støttehunden trenger ikke være av samme rase.
 • En hund kan begynne på sine lisensløp tidligst to måneder før den kan delta på offisiell prøve (whippet og mindre raser 13 mnd / øvrige raser 15 mnd).
 • Det er ikke mulig å ta alle tre kvalifiserende lisensløp samme dag eller på samme bane. To av tre lisensløp må være godkjent av to forskjellige lisensutstedere.
 • Lisensutsteder kan ikke godkjenne hund vedkommende har eid, vært medeier i, solgt, trimmet eller hatt i sin besittelse de siste 6 måneder.
 • Resultatet av lisensløpene skal dokumenteres på skjema ”Søkand om lc-lisens”. Underkjente løp skal dokumenteres på skjema av lisensutsteder. Hundeeier må levere skjema til lisensutsteder innen lisensløpet gjennomføres. Hundens ID/Chip skal scannes av lisensutsteder / treningsansvarlig og noteres i skjema.
 • Offisiell lisensbok må være bestilt av hundeeieren senest seks måneder etter godkjent lisensløp i inneværende år. Gjøres ikke dette må det avlegges ett nytt lisensløp før lisensbok kan utstedes.
 • Importerte hunder med godkjent utenlandsk lisens må bestå ett godkjent lisensløp før lisensen overføres til Norge.
 • Lisensboknummer er i den norske lisensboken det samme som hundens registreringsnummer

Lisenstreninger:

Alle som starter hund gjør dette på eget ansvar. NLCK/avdelinger/treningslag tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå i forbindelse med en trening.

 • Terminfestende treninger der det er adgang til å ta løpslisens (lisenstreninger) skal være åpne for alle raser tilhørende gruppe 10, samt faraohund, etnahund og podenco/podengo-rasene (ref regelverk pkt 9.8)
 • Lisenstreninger skal annonseres på NLCKs nettsider.
 • Lisenstreninger kan enten være i regi av NLCK og tilhørende avdelinger/treningslag, eller andre relevante klubber/lag. Sistnevnte skal på forhånd søke NLCK om dispensasjon til å avholde lisensløp på trening. På lisenstreninger skal autorisert lisensutsteder/dommer og pilot være tilstede å sørge for at gjennomføringen av lisensløp(ene) er korrekt.
 • Pilotkandidater kjører luren under veiledning/oppsyn av autorisert pilot ved treninger eller uoffisielle prøver.
 • Piloten er ansvarlig for at banen bygges og kjøres i samråd med lisensutsteder/dommer, og at hundens sikkerhet er ivaretatt på beste mulig måte.
 • Lisensutsteder kan, etter eget skjønn, avvise hunder som skal ta lisensløp.
 • Inntekter av lisensløp (kr 50 pr løp) skal betales til NLCK.

For øvrig gjelder gjeldende bestemmelser: Bestemmelser for Lure Coursing gyldig fra 04072017.docx

 • Avgiften for lisensboken – kr 300 – betales inn på konto: 1503 27 53016. Merk innbetalingen «lisensbok + hundens reg.nr».
 • Søkand om lc-lisens + kopi av eierbevis og kvittering på betaling sendes til lisens@lurecoursing.no
 • Ufullstendige søknader ikke blir behandlet.

Man betaler en engangsavgift for lisensboken, deretter fornyer man lisensen hvert år ved å kjøpe lisensmerke.

Lisensmerker

For at hunden skal kunne starte på en lc-prøve må den ha nytt lisensmerke i boken hvert år. En hund kan gå et kalenderår uten å løse inn lisensmerke. Går det lengre tid må hunden få godkjent et lisensløp før nytt årsmerke kan løses inn. VIPPS36238

 • Lisensmerke kr 100 (gyldig i 1 år – må fornyes hvert år). Beløpet betales inn på konto 1503 27 53016. Merk innbetalingen «lisensmerke + reg.nr».
Lisensmerker kan bestilles på epost: lisens@lurecoursing.no (legg ved kvittering for betalte merker/lisensbok). 


Innbetalinger kan også gjøres via VIPPS: 36238 (innbetalingen merkes som beskrevet ovenfor).

Ved spørsmål, send en mail til: lisens@lurecoursing.no