Lure Coursing (eng.: «lure»=»bytte», «coursing»=»jakt») er en simulert harejakt som går ut på at mynder jager et kunstig bytte («luren») rundt omkring på et jorde. Luren, som vanligvis er laget av lette plaststrimler, er festet i en tynn line som spoles inn av en vinsj («maskinen»). Lina går i sikksakk på jordet via et antall trinser som er festet i bakken, og hensikten er at hundene skal følge luren til den går i mål.

Autorisert personell*

Autorisert personell*

Som offisiell funksjonær i regi av lure coursing-sporten i Norge har man ansvar for å følge NLCK gjeldende retningslinjer og NKKs regelverk for lure coursing. NLCK, som forvalter av lc-sporten, baserer funksjoner som autorisert personell og andre verv innad i sporten på tillit til at retningslinjer, utdanning og regelverk følges.  Etterfølges ikke g...
Begynne med LC?

Begynne med LC?

Lure coursing (LC) er en form for hundesport, der hundene jakter på en falsk hare (lokkehare). FORMÅL : Å bidra til at hundene skal kunne opprettholde sin opprinnelige karakter og utseende, og være et mål på deres naturlige jaktegenskaper, deres evne til effektivt å utnytte sin opprinnelige kapasitet for hurtighet og smidighet, samt legge ned et...
LC regelverk / bestemmelser

LC regelverk / bestemmelser

  LC-bestemmelser: Bestemmelser for Lure Coursing gyldig fra 04072017.docx Godkjent av NMK og NGK, gyldig fra 04.07.2017 Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra gjeldende bestemmelser/retningslinjer ved skriftlig henvendelse til nlck@lurecoursing.no. Dette forutsetter at henvendelsen kommer i rimelig tid før en evt. dispenasjon s...
LC-lisens

LC-lisens

Retningslinjer lure coursinglisens (gjeldende fra 05.05.2016) Lisensløp skal godkjennes av autorisert lisensutsteder/dommer med underskrift. For å oppnå lisens må hunden ha bestått tre godkjente lisensløp (prøveløp). Minst ett av disse må ha vært med hund av samme kjønn. De tre godkjente løpene må gjennomføres med minst to fors...
LC-prøver

LC-prøver

Påmelding I forkant av LC-prøver annonseres informasjon om prøven og hvordan man melder seg på. Denne informasjonen kalles en PM. Påmelding og betaling må skje innen et visst tidsrom før prøven. Prøven går over en eller to dager, avhengig av hvor mange hunder som er påmeldt. Internasjonal eller nasjonal lc-prøve? I Norge arrangerer vi fire lc-...
LC-treninger

LC-treninger

  Alle som starter hund gjør dette på eget ansvar. LC-utvalget tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå i forbindelse med en trening. Norsk Kennel Klubs regler for vaksinasjon er gjeldende. Hunder som har, eller nylig har vært eksponert for kennelhoste skal ikke delta på treninger. Treninger foregår på åkre og jorder i trygg avstand f...